BRC certificaat

De BRC norm is essentieel voor ons bedrijf. In de voedingsmiddelenindustrie staat een bedrijf met een BRC certificaat voor een leverancier dat sterke garanties kan voorleggen op het vlak van voedselveiligheid, traceerbaarheid en zeer hoge kwaliteit.

Erg goed bevonden zijn o.a. onderstaande punten:

Normen voor de vestiging
Eisen naar de uitrusting maar daarnaast ook onderhoud, sociale ruimtes enz.

Productbeheersing
Hierin wordt het bedrijfsproces getoetst op het ontwerp, de verpakking, keuring en vrijgave van producten.

Het voedselveiligheids- en kwaliteitsmanagementsysteem
Dit aspect is gebaseerd op het ISO 9001 certificaat. Hier wordt er getoetst op productspecificaties, leveranciersgoedkeuring, traceerbaarheid, etc.

Voedselveiligheidsplan – HACCP
Om het BRC certificaat te halen, moet er een HACCP-plan aanwezig zijn, oftewel een Hazard Analysis Critical Control Points plan.

Betrokkenheid hoger management
Het is belangrijk dat het hoger management volledig betrokken is bij de implementatie van de standaard. Ons bedrijf is hier dan ook uitvoerig op getest en goed bevonden.

Procesbeheersing
Een operationele beheersing van de productie is vereist voor het behalen van een BRC certificaat. We hebben gedocumenteerde procedures en werkinstructies.

Ons personeel
Gekwalificeerd en bekwaam personeel, persoonlijke hygiëne en opleiding.

Specificaties